Nang sumiklab ang digmaan sa Europa noong 1939, nabuo ang KAPANGYARIHANG AKSIS na kinabibilangan ng mga bansang Alemanya, Italya at Hapon.Nanaig ang hangarin ng mga hapon na maging pinakamakapangyarihan sa buong asya.

pagdating ng mga hapones-83pagdating ng mga hapones-25pagdating ng mga hapones-11

Pagkaraan ng pagbagsak ng Bataan sa kamay ng Hapon, nagpunta si Mac Arthur sa Australia.

Pinalitan siya sa Corregidor ni Heneral Jonathan Wainwright, upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, hanggang sa mapilitang sumuko ang mga Pilipino at Amerikano pagkalipas ng 27 mga araw.

Nagtagal nang tatlong mga taon ang pananakop o okupasyon ng mga Hapones sa Pilipinas.

Quezon na noon ay nanunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas.

Pinasok ng militar ng Hapon ang Maynila noong Enero 2 1942.

Sumuko ang Bataan sa puwersa ng mga Hapones noong Abril 9, 1942.

Ang mga bilanggo ng digmaan ay pinaglakad ng mga Hapones (ang tinatawag na Martsa ng Kamatayan) papunta sa isang kampo ng konsentrasyon sa Capas sa lalawigan ng Tarlac.

Ang Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas ay ang panahon sa Kasaysayan ng Pilipinas mula 1942 hanggang 1945, noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, kung kailan nilusob ng Imperyo ng Hapon ang Pilipinas na dating tinatabanan o nasa ilalim ng kapangyarihan ng Estados Unidos.

Habang nagaganap ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, binomba ng hukbo ng mga sundalong Hapones ang Pilipinas noong Disyembre 8, 1941.

Naganap ito isang araw pagkaraang bombahin ng mga Hapones ang Pearl Harbor, Hawaii, at Estados Unidos.

Pagkaraan ng ilang mga linggo, umatras sina Heneral Douglas Mac Arthur na kasama ang pamahalaan ni Manuel L.